İLAN
Cuma Mahallesi Askı İlanı
İLAN

    3194 sayılı İmar Kanununun Uygulama Yönetmeliğinin 18.maddesine binaen Harita Mühendisi Oğuz YEŞİLOVA tarafından hazırlanan ve Keles Belediye Encümeninin 30.09.2016 tarih ve 81 sayılı kararıyla onaylanan;

    İlçemiz Cuma Mahalle 24.29 Ua. pafta, 17 ada 20, 22, 25, 29, 30, 31, 56, 65, 66, 73 sayılı parseller ile 148 ada 1 ve 2 sayılı parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinin uygulanması için hazırlanan düzenleme haritası, ölçü krokisi ve dağıtım cetvellerini gösterir haritalar 04.10.2016 tarihinde Keles Belediye Başkanlığı ilan tahtasında 1 ay müddetle askıya çıkartılmıştır.

    İlanen tebliğ olunur.

T.C KELES BELEDİYESİ © TÜM HAKLARI SAKLIDIR. ADRES: CUMA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ PK:16740 BURSA / KELES