19.02.2021 tarih ve 31 sayılı Keles Belediye Encümen Kararı ile kabul edilen İlçemiz Cuma Mahallesi 20 ada 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 38, 49, 50, 51, 53, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74,75,76,77,78,79,81, 167 ada 1,2,3,4,5,6 ve 168 ada 1,2,3,4,5,6 sayılı parsellerle ilgili 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre hazırlanan İmar Uygulaması düzenleme harita ve hesap cetvelleri ile beraber 22.02.2021 tarihinde Keles Belediye Başkanlığı ilan taftasında 1 ay müddetle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.22.02.2021

T.C KELES BELEDİYESİ © TÜM HAKLARI SAKLIDIR. ADRES: CUMA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ PK:16740 BURSA / KELES