3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği Keles Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih ve 83 sayılı meclis kararıyla kabul edilen, 15.02.2022 tarih ve 199 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararınca onaylanan;

İlçemiz Yenice Mahalle 58 ada 15 parsel sayılı taşınmaz ile Sofular Mahallesi 43 ada 17 parselin güneyinde bulunan kısımda doğalgaz “Regülatör Alanı” Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 14.03.2022 tarihinde Keles Belediyesi ilan tahtasında 1 ay müddetle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 14.03.2022

T.C KELES BELEDİYESİ © TÜM HAKLARI SAKLIDIR. ADRES: CUMA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ PK:16740 BURSA / KELES