“Sık Sorulan Sorular”


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almak İçin Gereken Bilgi ve Belgeler:

A-

1) Başvuru beyan formu (Liste ekinde verilecek)

2) Tapu Fotokopisi (Meskenlerde iş yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar bulunacaktır.tapu da işyeri görünen yerlerde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile almış olduğu karar..)

3) Kira Sözleşmesi ( Tapu sahibi ile olması, tapu sahibi ile yapılmamış ise vekâletname, eğer tapu sahibi vefat etmiş ise, veraset kararı ve verasetteki tüm varisler ile kira sözleşmesinin yapılmış olması )

4) Şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ve imza sirküleri

5) Bağlı bulunduğu kurumdan faaliyet konusuna uygun Sicil Tasdiknamesi (Şahıs-Şirket) fotokopisi

6) Güzellik Salonlarında güzellik uzmanı diploması olan sorumlu müdür sözleşmesi, çalışan personele ait ilgili alanda en az kalfalık diploması fotokopisi

7) Masaj Salonlarında sorumlu müdür sözleşmesi (520 saatlik Masaj Eğitim Sertifikası ile birlikte 3308 sayılı Kanun kapsamında Ustalık Belgesi veya bu konuda ön lisans veya lisans diploması), çalışan personele ait ilgili alanda en az kalfalık diploması fotokopisi

8) Lokanta, Kuaför ve Berber faaliyet konuları için Ustalık Belgesi

9) Lokanta, yemek sanayi, otel, motel vb. organik atık üretim kapasitesi yüksek işyerlerinden yeterli kapasitede Çöp Öğütücü sisteminin kurulması

10) Çalışanların adli sicil kaydı ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyanı (Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden istenir.)

11) Faaliyet konusuna göre; Emniyet Görüşü, Adli Sicil Kaydı (dosya tesliminden sonra),gerektiğinde Mesul Müdür Ataması ve Adli Sicil Kaydı.

12) Yangın Önlem Raporu. Müracaat yapıldıktan sonra ön başvuru Belediyemiz tarafından yapılacaktır.

B- Yapı Ruhsatlı ise;

1) Binanın onaylı projesi.

2) İnşaat Ruhsatı ve Yapı kullanma İzin Belgesi. (Müdürlüğümüzce müracaat sonrası dosyaya eklenir.)

3)Statik Rapor + Röleve Projesi (yerinde tetkikinden sonra değerlendirilecek) UYARI: Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır ve ruhsat iptal edilir.

12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılan binaların YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİ alması şarttır.

12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılan ruhsatsız binalara KESİNLİKLE İşletme Ruhsatı verilemez.

İşyerinin niteliğine göre ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

NOT: İşletme Ruhsatı Başvuru Harcı müracaat esnasında tahsil edilir.(160 TL)

NOT: Ruhsat İşlemleri sonunda metrekare harcı alınır.****

Evlenecek Çiftler İçin Gerekli Belge ve Bilgiler

1-MÜRACAAT

T.C KELES BELEDİYESİ © TÜM HAKLARI SAKLIDIR. ADRES: CUMA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ PK:16740 BURSA / KELES