DUYURU
Ohal Kapsamındaki Kanun Hükmündeki Karanameler ile İlgili İtiraz Başvuruları
DUYURU

İTİRAZ BAŞVURULARI

İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) kanalıyla Bursa Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu’na intikal ettirilen Başbakanlık talimatı gereğince;
Olağanüstü Hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ nin 2’ nci maddesinde sayılan işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere, mezkûr Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulması kararlaştırılan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular, zikredilen KHK’ nın 7’ nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca;

Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmî Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılabileceğinden;

Başvuru sahiplerinin bu yöndeki talepleri, herhangi bir hak kaybına uğramamaları açısından ve başvuru sahipleri bilgilendirilmek suretiyle (Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihin ilan edilmesine kadar) kabul edilmeyecektir.

Daha önce alınmış ve kurumlarınca bekletilen başvurular ise söz konusu Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihin, mezkûr KHK’ nın geçici 1’ inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Başbakanlık tarafından ilan edilmesine müteakip Başbakanlığa (Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu) gönderilecektir.

İlgililere duyurulur.

T.C KELES BELEDİYESİ © TÜM HAKLARI SAKLIDIR. ADRES: CUMA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ PK:16740 BURSA / KELES