İLAN
Yapılan İmar Uygulamasına İlişkin Duyuru
İLAN

   İlçemiz Cuma Mahallesi 20 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 ,17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 38, 49, 50, 51, 53, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 sayılı parseller, 167 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 168 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılı parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulamasına ilişkin Encümen Kararı, düzenleme haritaları, ölçü krokileri, dağıtım cetvellerini gösterir haritalar vb evraklar Keles Belediye Başkanlığı ilan tahtasında 02.04.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

   İlanen tebliğ olunur.

T.C KELES BELEDİYESİ © TÜM HAKLARI SAKLIDIR. ADRES: CUMA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ PK:16740 BURSA / KELES